List protestacyjny przeciwko zwolnieniu redaktor Ewy Wanat.

Oto treść listu napisanego przez organizatorów Debat ZDERZENIA  do Zarządu radia RDC oraz do opinii publicznej.

Niżej podpisani, uczestnicy debat z cyklu ‘Zderzenia’, apelujemy do Zarządu RDC o cofnięcie decyzji zwalniającej dyscyplinarnie red.Ewę Wanat ze stanowiska redaktor naczelnej RDC.

Debaty z cyklu ‘Zderzenia’ nadawane od dwóch lat na antenie RDC skupiały mówców reprezentujących różne opcje polityczne, ideowe i obyczajowe, a także pozwalały w spokojnej i konstruktywnej atmosferze na konfrontację wielorodnych i często przeciwstawnych sobie poglądów.

Atmosfera dialogu, tak potrzebna w funkcjonującej demokracji, cechowała te debaty, ale również wiele innych audycji RDC czyniąc tę stację ważnym miejscem dyskusji nad sprawami nurtującymi nasze społeczeństwo. Była to w dużej mierze zasługa red. Ewy Wanat.
Nie ma demokracji bez dialogu zwłaszcza z tymi, z którymi się nie zgadzamy. Do misji mediów publicznych, wśród których jest RDC, należy krzewienie dialogu. Red. Ewa Wanat dobrze się zasłużyła tej sprawie i dla dobra idei dialogu misję tę powinna kontynuować.
Prosimy raz jeszcze o cofnięcie decyzji o Jej zwolnieniu z pracy właśnie w imieniu dobrej przyszłości demokracji w naszym kraju

Tadeusz Bartoś

Rafał Betlejewski

Wesprzyj #Medium

Krzysztof Bobiński

Artur Domosławski

Tomasz Dostatni

Jarosław Gugała

Magdalena Fikus

Katarzyna Górak-Sosnowska

Jan Hartman

Tomasz Jastrun

Gabriele Lesser

Radosław Markowski

Eliza Michalik

Zbigniew Mikołejko

Grzegorz Nawrocki

Janusz Palikot

Tomasz Raczek

Andrzej Rozenek

Kamil Sipowicz

Olga Sipowicz (Kora)

Łukasz Skurczyński,

Henryk Wujec

Annie Krasinska

Maria Czubaszek

The following two tabs change content below.

Grzegorz Nawrocki

Ostatnie wpisy Grzegorz Nawrocki (zobacz wszystkie)