O wyróżnieniu Białej Wstążki Betlejewski rozmawia z Urszulą Nowakowską

Problem przemocy wobec kobiet przede wszystkim dotyczy mężczyzn. To prawda, że cierpią kobiety, ale to mężczyźni mają problem z agresją, samoakceptacją, szacunkiem dla innych oraz chorobliwą potrzebą dominacji.

Biała Wstążka to wyróżnienie przyznawane corocznie od sześciu lat przez Centrum Praw Kobiet i Porozumienie Bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej. To kobiety nominują mężczyzn, którzy potrafili im pomóc. Którzy potrafili zapobiegać, ratować, pomagać skrzywdzonym. Ale przede wszystkim takim, którzy sami potrafili odrzucić przemoc.

Pani Urszula Nowakowska reprezentuje Centrum Praw Kobiet.

Laureatami Białej wstążki w 2015 roku zostali:

  1. Osoba publiczna: Bronisław Komorowski za decyzję o podpisaniu tzw. konwencji antyprzemocowej.
  2. Wymiar sprawiedliwości: Robert Damski -komornik, za walkę z przemocą ekonomiczną wobec kobiet.
  3. Organy ścigania: Sławomir Żarski – naczelnik Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych w Katowicach , za przekonanie, że wszystkie zgłoszenia przekazywane do Biura są ważne.
  4. Instytucje i organizacje pomocowe: Adam Just – pedagog i pracownik socjalny, za pomoc i nadzieję na lepsze.
  5. Instytucja publiczna: Adam Dudziak – zastępca komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy, za zachęcanie kobiet doświadczających przemocy do zgłaszania się o wsparcie.
  6. Instytucja publiczna: Michał Lewoc – sędzia, dzięki któremu powstał m.in. informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów dotyczący przeciwdziałania przemocy.
  7. Media: Paweł Dąbrowa – za ogólnopolską kampanię społeczną „Możesz to zmienić”.
  8. Osoba prywatna: Marcin Kochanowski – prokurator, który jako wolontariusz udziela pomocy kobietom doświadczającym przemocy.

Jestem przekonany, że zrobiłem to, co do mnie należało. Byłoby rzeczą nieprawdopodobną, gdyby prezydent państwa polskiego chciał zakwestionować działanie w wymiarze międzynarodowym wymierzone przeciwko tak haniebnemu zjawisku, jakim jest przemoc wobec kobiet.

Na przemoc wobec kobiet patrzę jak najdalej od jakichkolwiek motywacji ideologicznych i światopoglądowych. Przemoc ma przeróżne barwy polityczne, światopoglądowe i ideowe, dlatego powinna być także traktowana i zwalczana troszkę poza podziałami w tych innych obszarach.

Bronisław Komorowski.

Problem przemocy seksualnej to jest głównie problem mężczyzn. Z ostatnich badań przeprowadzonych przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER wynika, że 87 proc. Polek doświadczyło molestowania seksualnego, a gwałcicielami najczęściej są osoby znane kobietom. To jest zjawisko powszechne. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to my, mężczyźni, Polacy, chrześcijanie, jesteśmy tą hordą idącą przez kraj i gwałcącą kobiety – żony, kuzynki, siostry.

Rafał Betlejewski.

Wesprzyj #Medium

Konkurs nawiązuje do międzynarodowej Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 r. przez grupę mężczyzn w Kanadzie, w drugą rocznicę „masakry w Montrealu”. 6 grudnia 1989 r. w budynku tamtejszej politechniki mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, ponieważ – jak tłumaczył – kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. Na znak sprzeciwu Kanadyjczycy nosili właśnie białe wstążki.

Wanda Mende, Rafał Betlejewski, Małgorzata Fuszara, Urszula Nowakowska.
Wanda Mende, Rafał Betlejewski, Małgorzata Fuszara, Urszula Nowakowska.
Laureat Bronisław Komorowski i Kazimierz Walijewski
Laureat Bronisław Komorowski i Kazimierz Walijewski
Laureat Robert Damski
Laureat Robert Damski
Laureat Sławomir Żarski
Laureat Sławomir Żarski
Laureat Adam Dudziak
Laureat Adam Dudziak
Laureat Michał Lewoc
Laureat Michał Lewoc
Laureat Paweł Dąbrowa
Laureat Paweł Dąbrowa
Laureaci Biała Wstążka 2015
Laureaci Biała Wstążka 2015