Poczet dziesięciu najsłynniejszych gejów.

Poczet słynnych „pedałów” będzie rzecz jasna niekompletny, jako iż nie jest moją intencją napisania kompendium. Ot, kilka imion i nazwisk na przestrzeni dziejów, aby uzmysłowić tym … Czytaj dalej Poczet dziesięciu najsłynniejszych gejów.