Prawo do prywatności – prawo do bezpieczeństwa

Anna Grodzka

Anna Grodzka rozmawia w fundacji Panoptykon z Wojciechem Klickim o inwigilacyjnych skutkach uchwalonego przez Sejm prawa o Policji. Jakie są granice naszego prawa do prywatności w kontekście prawa do bezpieczeństwa?

Nasze prawo do tajemnicy korespondencji to prawo człowieka. Prawem człowieka jest też nasze prawo do bezpieczeństwa. W opinii fundacji Panoptykon uchwalona właśnie przez Sejm ustawa o policji zdecydowanie nie zachowuje równowagi pomiędzy naszym prawem do prywatności, a prawem do bezpieczeństwa. Obecne prawo daje zbyt szerokie uprawnienia służbom bezpieczeństwa i Policji. Prawo do bezpieczeństwa powinno być realizowane z poszanowaniem praw jednostki.

Nie jest prawdą, że im więcej bezpieczeństwa tym mniej poszanowania praw jednostki. Wojciech Klicki przedstawia w rozmowie argumenty i opinię, że ten wybór jest iluzją. Ustawa nie musi naruszać naszych praw, a jednocześnie może dawać policji i służbom specjalnym odpowiednie instrumenty do skutecznej ochrony obywateli przed przestępczością.

Niezależna, instytucjonalna kontrola nad służbami w obecnym prawie polskim jest fikcyjna. W efekcie służby mogą sięgać do naszych bilingów i danych dotyczących naszych zachowań w internecie bez skutecznej kontroli. Do tej pory prawo zobowiązywało je do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem. Dziś tego obowiązku nie będzie bo powstaną tzw. „bezpieczne łącza”, które pozwolą pracownikom służb, bez praktycznie niczyjej kontroli, zasysać dowolne dane.

Wojciech Klicki przypomina, że opinii Rzecznika Praw Obywatelskich brak kontroli nad służbami specjalnymi jest największą porażką RP.

The following two tabs change content below.
mm

Anna Grodzka

Anna Grodzka – psycholożka i polska działaczka społeczna. Autorka wielu artykułów i felietonów. Pracuje w Fundacja Trans-Fuzja a od 2015 roku związana z Medium Publicznym.