Dzieci pracujących matek mają większe szanse na zatrudnienie i karierę – wyniki badania

Oto nauka gender w praktyce: wiele matek pracujących nosi w sobie poczucie winy za brak czasu dla dzieci, ale jest ono coraz mniej uzasadnione. Okazuje się, że pod względem zawodowym, robią swoim dzieciom przysługę.

Według dokumentu roboczego opublikowanego przez Harvard Business School, córki pracujących matek mają większe szanse na zatrudnienie, z większym prawdopodobieństwem będą pełnić funkcje nadzorcze i zarabiać więcej pieniędzy niż córki kobiet nie pracujących poza domem.

Naukowcy odkryli również statystycznie istotny wpływ jaki praca matek ma na ich synów. Okazuje się, że tak wychowani mężczyźni poświęcają więcej czasu na opiekę nad rodziną i chętniej podejmują prace domowe, niż synowie matek nie pracujących.

Analizując dane z kilkunastu krajów, naukowcy doszli do wniosku, że wśród córek pracujących matek jest o 4,5% większe prawdopodobieństwo, że same stworzą sobie miejsce pracy niż córki matek pozostających w domu. Wydaje się, że to różnica niewielka, ale statystycznie istotna – jest tylko 1% szansy, że te dane są nieprawdziwe.

Niewiele jest rzeczy, które mają tak pozytywny wpływ na nierówności płciowe, jak bycie wychowywaną przez pracującą matkę – Kathleen L. McGinn

Jeszcze bardziej zaskakujący jest wpływ jaki pracujące matki mają na szanse swoich córek w zrobieniu kariery – mówi Kathleen L. McGinn, profesora w Harvard Business School i główna autorka badania. Córki matek pracujących mają znacząco wyższą szansę na kierownicze stanowisko. „Oczekiwaliśmy, że ten czynnik może mieć wpływ na zatrudnienie, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie miał także wpływ na pozycję zawodową”, mówi profesor McGinn.

Nawet po uwzględnieniu postaw płciowych – czyli po z wyników ewentualnego wpływu przesądów płciowych – naukowcy stwierdzili, że 33% córkek matek pracujących zajmowało kierownicze stanowiska, w porównaniu do zaledwie 25% córek matek pozostających w domu.

„Tłumaczę to sobie w ten sposób, że fakt czy matka pracuje poza domem, czy nie, zmienia sposób w jaki kształtuje się u dzieci obraz tego, co jest odpowiednie dla dziewczynek, a co powinni robić chłopcy” – mówi McGinn.

Wesprzyj Fundację Dziennikarską mediumpubliczne.pl

Badanie oparto na danych krajowych, oraz na indywidualnych kwestionariuszach zebranych w 24 krajach przez International Social Survey Program w latach 2002 i 2012. W szczególności naukowcy oparli się na wynikach sondażu, w którm pytano respondentów, czy podczas ich lat szkolnych ich matki kiedykolwiek spędziły rok lub więcej w pracy poza domem, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu.

McGinn mówi, że efekty pracujących matek były najbardziej uderzający w krajach oznaczonych w studium jako „umiarkowana stagnacja” – w tej kategorii znalazły się Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. To kraje, w których respondenci ogólnie mają dość umiarkowane poglądy na temat zagadnień związanych z płcią i równouprawnieniem.

Profesora McGinn mówi, że dochody córek matek pracujących w USA były średnio o $5200 wyższe niż córek kobiet pozostających w domu.

Jej przesłanie dla pracujących matek jest takie, że ich zatrudnienie ma długotrwały i pozytywny wpływ na dzieci. „Jeśli pracujesz, pomagasz swoim dzieciom zrozumieć, że świat jest dla nich pełen możliwości” konkluduje pani profesora.

Kontakt do pani profesory McGinn znajduje się tu.

Wesprzyj autora red. admin_mp
Chcesz napisać polemikę? Wyślij swój tekst na kontakt@mediumpubliczne.pl
Czy zgadzasz się z tezą artykułu? NieTak (Ocena: +6, liczba głosów: 12)
Loading...