Ewa Wanat przewodniczącą Rady Fundacji a Rafał Betlejewski Redaktorem Naczelnym #MP

Fundacja Dziennikarska #MP stworzyła organy statutowe Fundacji, w tym Radę Fundacji i Zarząd.

Rafał Betlejewski, Fundator Fundacji Dziennikarskiej #MP działając na podstawie Statutu Fundacji powołał do pierwszej Rady Fundacji następujące osoby:

  1. Ewa Wanat
  2. Monika Płatek
  3. Katarzyna Górak Sosnowska
  4. Anna Grodzka
  5. Rafał Kulpiński
  6. Krystian Legierski
  7. Mike Urbaniak

Fundator wszedł w skład Rady Fundacji z automatu. Taki a nie inny skład Rady wynika z faktu, że powyższe osoby po pierwsze się zgłosiły, następnie wyraziły chęć uczestnictwa w Radzie, a w końcu rzeczywiście działają na rzecz Fundacji. Pierwszą Radę powołuje Fundator. Następne zmiany kadrowe są już dokonywane przez samą Radę. Jej skład może być rozszerzony maksymalnie do 20 osób. Zapraszamy dziennikarzy i aktywistów do zgłaszania swoich kandydatur na członków Rady. Rada ma uprawnienia do wyznaczania wizji Fundacji Dziennikarskiej i nadzoruje jej realizację.

Przewodnicząca Rady

Rada podjęła jednogłośną uchwałę o powołaniu Ewy Wanat na stanowisko Przewodniczącej Rady Fundacji Dziennikarskiej. Ewie serdecznie gratuluję.

Zarząd Fundacji

W kolejnej uchwale Rada Fundacji dokonała wyboru Zarządu Fundacji Dziennikarskiej. Do Zarządu weszły następujące osoby:

  1. Agata Skrzypczyk – prezeska Zarządu
  2. Katarzyna Smolińska – zastępca prezeski
  3. Bartosz Dworzyński – zastępca prezeski

Redaktor Naczelny

Rada Fundacji przedyskutowała następnie zgłoszony przez Fundatora pomysł ogłoszenia konkursu na stanowisko Redaktora Naczelnego #MP. Fundator argumentował, że jako medium otwarte na różne środowiska, powinniśmy dać szansę środowisku dziennikarskiemu na zgłaszanie kandydatur na to stanowisko. Członkowie Rady uznali jednak, że w obecnych warunkach, czyli przy braku środków na wynagrodzenie, taki konkurs mijałby się z celem. Wyrażono opinię, że nie ma szans na znalezienie kogoś z kompetencjami, kto poświęci czas i energię na pracę społeczną bez wynagrodzenia. Postanowiono więc, że na to stanowisko zostanie powołany Rafał Betlejewski, który tę pracę już wykonuje.

Wesprzyj #Medium

Decyzję podjęto siedmioma głosami za i jednym wstrzymującym się. Wstrzymał się sam Rafał Betlejewski.

Oto, co Rafał powiedział po wyborze:

Rzeczywiście, chyba Rada słusznie uznała, że nie ma szans na znalezienie drugiego takiego frajera jak ja, który będzie zasuwał za darmo, znał języki i miał jeszcze jakieś doświadczenie. Patrząc na świat przez 46 lat muszę im przyznać rację. Jestem największym frajerem, jakiego spotkałem. Cieszę się z tego.

Następnie Rada przedyskutowała wizje rozwoju radia i telewizji #MP oraz źródła finansowania.

Po zakończonej dyskusji zebrani udali się do Syrenki na wino.

The following two tabs change content below.