Otwarty protest przeciw zastraszaniu i dyskryminacji

Fundacja Dziennikarska Medium#Publiczne podpisuje się pod apelem „Otwartej Rzeczpospolitej”. Uważamy, że opisane poniżej zdarzenia są bulwersujące, groźne i wymagają stanowczego odporu.

W naszej opinii, my, Polacy, zasługujemy na kraj bez tego rodzaju ekstremizmów, oraz na państwo, które skutecznie takie praktyki zwalcza. Wszyscy jesteśmy ludźmi, a wzajemny szacunek w sferze publicznej to podstawa. Jako Fundacja tworząca Medium#Publiczne zrobimy wszystko, by przywracać w Polsce standardy debaty wolnej od przemocy i gróźb, niezależnie od opcji politycznej, której dotyczą. Pamiętajmy, że ci, którzy sieją wiatr, w końcu będą zbierać burzę.

Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii 

Warszawa, 11 lutego 2016 roku.

My, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji działających na rzecz społeczeństwa otwartego, wolnego od wszelkich form dyskryminacji, m.in. ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, wyznawaną religię lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyrażamy nasze oburzenie i stanowczy protest wobec nasilających się ataków przeciwko osobom i stowarzyszeniom przeciwdziałającym w naszym kraju ksenofobii, rasizmowi, antysemityzmowi, homofobii oraz innym formom nienawiści.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni i zaniepokojone także tym, że przemoc i ataki mają niejednokrotnie charakter seksistowski i są używane z wykorzystaniem stereotypów społecznych uderzających głównie w kobiety.

Nie możemy pozostać obojętni wobec publicznych gróźb i prób zastraszania, które dotknęły w ostatnich dniach nasze Koleżanki i naszych Kolegów:

Wesprzyj Fundację Dziennikarską mediumpubliczne.pl

Dariusza Paczkowskiego, kierującego Fundacją Klamra, od lat przeciwstawiającego się zalewającej nasz kraj brunatnej fali skrajnego nacjonalizmu, któremu dziś na internetowych forach grozi się fizyczną eliminacją, a w pobliżu miejscu jego zamieszkania rozwiesza się „listy gończe” za nim i niszczy jego mienie;

Joannę Grabarczyk, koordynatorkę kampanii HejtStop Stowarzyszenia Projekt: Polska, która w odwecie za zgłoszenie do organów wymiaru sprawiedliwości skandalicznego, wzywającego do nienawiści i samosądów wpisu Mariusza Pudzianowskiego na Facebooku od kilku dni jest obrażana i atakowana, m.in. z wykorzystaniem etykietki „antypolonizmu” i haseł antysemickich;

Stowarzyszenie Lambda Warszawa, do którego siedziby kilka dni temu próbowano się włamać, pozostawiając na drzwiach wejściowych neonazistowskie i homofobiczne napisy, zrywając i podpalając umieszczony tam plakat.

Oczekujemy, że instytucje państwowe strzegące porządku, praworządności i bezpieczeństwa obywateli – a więc przede wszystkim policja, prokuratura oraz inne organy wymiaru sprawiedliwości – jak najszybciej zidentyfikują, ujmą i ukarzą sprawców tych ataków.

Zwracamy się do Komendanta Głównego Policji, Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o objęcie takich groźnych dla ładu społecznego wydarzeń szczególnym zainteresowaniem.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji, ksenofobii i nienawiści, o czynne przeciwstawianie się wszelkim słowom i czynom, które godzą w godność drugiego człowieka i zagrażają jego bezpieczeństwu.

Wyrażamy naszą solidarność z tymi, którzy stali się ostatnio obiektami ataków, a także ze wszystkimi wspierającymi ich obywatelskie inicjatywy. Deklarujemy, że będziemy nadal działać na rzecz Polski demokratycznej, sprawiedliwej, bezpiecznej i otwartej dla wszystkich ludzi.

 

Podpisani:

Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Amnesty International Polska

ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa

Centrum Praw Kobiet

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Autonomia Fundacja eF kropka

Fundacja Feminoteka 3

Fundacja Generacja

Fundacja Inna Przestrzeń

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej

Fundacja Klamra

Fundacja LGBT Business Forum

Fundacja MaMa

Fundacja My Pacjenci

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

Fundacja „Phan Bde”

Fundacja „Pies Przewodnik”

Fundacja Pozytywnych Zmian

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Fundacja Rodzić po Ludzku

Fundacja Strefa Kobiet

Fundacja Trans-Fuzja

Fundacja TUS

Fundacja Vis Maior

Fundacja Wolontariat Równości

Fundacja Dziennikarska Medium#Publiczne

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Kampania Przeciw Homofobii

Koalicja KARAT

Miłość Nie Wyklucza

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Queer UW

Ruch społeczny Hollaback! Polska

Społeczne Centrum Bez Barier

Spółdzielnia Socjalna WOLA

Stowarzyszenie Arteria

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Kultura Równości

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku 4

Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT

Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa

Stowarzyszenie Pro Humanum

Stowarzyszenie „SPOŁECZEŃSTWO FAIR”

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo

Stowarzyszenie WAGA

Stowarzyszenie Wspierania Psychoonkologii „Życie” w Kamiennej Górze

Strefa Kobiet Szczecin

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

red. admin_mp
Chcesz napisać polemikę? Wyślij swój tekst na kontakt@mediumpubliczne.pl
Czy zgadzasz się z tezą artykułu? NieTak (Ocena: +17, liczba głosów: 27)
Loading...
The following two tabs change content below.

Otwarta Rzeczpospolita

Ostatnie wpisy Otwarta Rzeczpospolita (zobacz wszystkie)