Apel MCKC o ochronę cywilów w Aleppo. 13 grudnia 2016

 

MKCK apeluje do wszystkich stron o oszczędzenie życia ludzkiego we wschodnim Aleppo.

Życie tysięcy ludzi narażone jest na niebezpieczeństwo w obliczu zacieśniających się linii frontu wokół wschodniej części Aleppo. Wojna osiąga nowe punkty kulminacyjne, a obszar jest pogrążony w chaosie. Tysiące cywilów, którzy nie biorą udziału w działaniach wojennych, nie mają gdzie się schronić.

Aby zaradzić pogłębiającej się katastrofie humanitarnej i ochronić ludność cywilną konieczne jest zastosowanie podstawowych zasad prowadzenia wojny i humanitaryzmu.

Wzywamy strony do rozważenia losu cywilów uwięzionych pomiędzy liniami frontu oraz dołożenia wszelkich starań, aby oszczędzić i chronić ich życie. To może być ostatnia szansa, aby ich uratować.

Wesprzyj #Medium

Od ponad tygodnia Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) pozostaje w kontakcie ze wszystkimi stronami, w celu znalezienia takiego rozwiązania humanitarnego, które mogłoby zapobiec dalszym cierpieniom.

Wysiłki te jak dotąd nie przyniosły rezultatów, a czas ucieka.

Przez wzgląd na cywilów, MKCK i SARC (Syrian Arab Red Crescent – Syryjski Czerwony Półksiężyc) są zdeterminowani, by pełnić rolę bezstronnego pośrednika w akcji humanitarnej.

– Aby tak się stało, apelujemy do wszystkich stron o przedłożenie życia ludzkiego nad cele wojskowe – powiedziała Marianne Gasser, szefowa przedstawicielstwa MKCK w Syrii, przebywająca obecnie w Aleppo. – Jesteśmy gotowi nadzorować realizację jakiegokolwiek wzajemnego porozumienia, które stawia życie cywilów na pierwszym miejscu. Jest to sprawa najwyższej wagi. To musi się stać natychmiast.


Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – Informacja prasowa nr 16/127

Informacje przełożyła Agata Krawczyk


Główne zdjęcie artykułu pochodzi z portalu www.flickr.com
Autor: IHH Humanitarian Relief Foundation