Europejscy parlamentarzyści wzywają Unię Europejską do zbadania okrutnych zbrodni w Syrii – list otwarty do przywódców UE

Z uwagi na kryzys humanitarny w Syrii, gdzie okrucieństwa i zbrodnie pozostają zupełnie bezkarne, czas najwyższy, aby Unia Europejska i jej 28 państw członkowskich przyjęło innowacyjne podejście, które pomoże ścigać zbrodniarzy dopuszczających się nieobliczalnych przestępstw w Syrii.

Otwarty list do przywódców Unii Europejskiej i przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej

My, niżej podpisani europejscy parlamentarzyści, wzywamy przywódców Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej do natychmiastowego zwołania na najwyższym szczeblu nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych celem wyznaczenia Specjalnego Prokuratora ONZ do spraw okrucieństw i zbrodni popełnionych w trakcie trwającego konfliktu w Syrii.

Z uwagi na kryzys humanitarny w Syrii, gdzie okrucieństwa i zbrodnie pozostają zupełnie bezkarne, czas najwyższy, aby Unia Europejska i jej 28 państw członkowskich przyjęło innowacyjne podejście, które pomoże ścigać zbrodniarzy dopuszczających się nieobliczalnych przestępstw w Syrii.

Codziennie spotykamy się z niemożliwym do zaakceptowania nowym prawem w Syrii, gdzie ataki na cywilów, szpitale, szkoły, ratowników i konwoje humanitarne stały się „nowym standardem”. Potwierdzamy, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie wielokrotnie twierdziły, że sprawcy tych okrutnych zbrodni muszą ponieść odpowiedzialność oraz wezwały Radę Bezpieczeństwa ONZ do przedstawienia sytuacji w Syrii Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Jednak w obliczu braku postępów ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ i w odpowiedzi na wielokrotne sprzeciwy Rosji wobec podjęcia znaczących działań, mocno wierzymy w to, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie działające w oparciu o konkluzje Rady z 17 października 2016 r. powinny się teraz zaangażować z pełną determinacją i ambicją w pracę na rzecz ustanowienia Specjalnej Prokuratory ONZ – niezależnego ciała śledczego, które byłoby ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i zobowiązane do zbadania okrucieństw i zbrodni w Syrii, mając na uwadze przygotowanie spraw dla przyszłych prokuratorów bez przesądzania, co sąd ostatecznie usłyszy, i wnoszenie tychże.

Międzynarodowa społeczność spędziła wystarczająco dużo czasu, sporządzając oświadczenia wzywające do odpowiedzialności – wszystkie zostały zlekceważone. Wierzymy, że nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ  i przyjęcie rezolucji ustanawiającej Specjalną Prokuraturę ONZ są warte wysiłku. To jest bardzo konkretna rzecz, którą możemy zrobić dla ofiar konfliktu w Syrii i bardzo konkretna wiadomość dla tych, którzy popełniając  zbrodnie dziś, staną przed sądem jutro.

Jako wybrani parlamentarzyści, zobowiązujemy się także do wykorzystania naszych wpływów i do poruszenia nieba i ziemi w naszym dążeniu do zrealizowania tych roszczeń. Ofiary w Syrii zasługują na to.

Wesprzyj Fundację Dziennikarską mediumpubliczne.pl

Z poważaniem,

ADAKTUSSON Lars

BENIFEI Brando

BONI Michal

BULLMANN Udo

CASTALDO Fabio Massimo

CHARANZOVÁ Dita

COELHO Carlos
CORRAO Ignazio

DALLI Miriam
DATI Rachida

DURAND Pascal

EVANS Jill
FARIA Jose Inacio

FOTYGA Anna

FREUND Eugen

GABRIEL Mariya

GAHLER Michael

GARCÍA-PEREZ Iratxe

GILL Neena

GOMES Ana
GONZALEZ PENAS Tania

GONZALEZ PONS Esteban

GRIESBECK Nathalie

GRIFFIN Theresa

GUTELAND Jytte
HEDH Anna
KALNIETE Sandra
KARIM Sajjad
KELAM Tunne
KHAN Afzal

KIRTON-DARLING Jude

KUNEVA Kostadinka

KYLLÖNEN Merja

LAMBERT Jean
LAMBERTS Philippe

LOCHBIHLER Barbara

LUNACEK Ulrike
MARTIN David
MARTIN Edouard

MAVRIDES Costas
MOSCA Alessia Maria

MÜLLER Ulrike
NEUSER Norbert
PAET Urmas

PAGAZAURTUNDÚA Maite

POCHE Miroslav
POST Soraya
RODRIGUES Liliana

SARGENTINI Judith
SCHLEIN Elly
SMITH Alyn
STAES Bart
TAKKULA Hannu
TARABELLA Marc
TORRES MARTINEZ Estefania

TRÜPEL Helga

TURMES Claude

ULVSKOG Marita

URTASUN Ernest

VALENCIANO Elena

VAUTMANS Hilde

WARD Julie

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

ZORRINHO Carlos

red. Natalia Wilk-Sobczak
Chcesz napisać polemikę? Wyślij swój tekst na kontakt@mediumpubliczne.pl
Czy zgadzasz się z tezą artykułu? NieTak (Ocena: -6, liczba głosów: 8)
Loading...
Główne zdjęcie artykułu pochodzi z biblioteki zdjęć ICRC
The following two tabs change content below.
mm

Natalia Wilk-Sobczak

Absolwentka studiów pedagogicznych i filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała też dziennikarstwo i pedagogikę teatru na UW oraz filozofię edukacji na Uniwersytecie w Glasgow. Właścicielka szkoły językowej. Nauczyciel angielskiego z powołania i z przypadku. Globtroterka backpackerka. Czuła mama dwojga małych bliźniąt i jeszcze mniejszej córeczki. Przyjaciółka mistycznie odratowanej ze śpiączki cudownej suki o imieniu Maja.