Raport Whole of Syria o sytuacji żywnościowej w zachodnim i wschodnim Aleppo

„[Ludzie, którzy uciekli ze wschodniego Aleppo] relacjonują liczne przypadki żebrania wśród dzieci. Główni informatorzy donoszą, że wiele rodzin ogranicza posiłki, bądź zupełnie z nich rezygnuje, na rzecz najmłodszych członków rodziny. Zbiera się dziko rosnące warzywa, a nawet spożywa przeterminowaną żywność”.

Raport sektora bezpieczeństwa żywnościowego Whole of Syria (WoS) na temat sytuacji w Aleppo (wschodnim i zachodnim), opublikowany 16-go grudnia 2016 roku.

Raport z języka angielskiego przełożyła Joanna Hermaniuk-Kwasik.

We wschodnim Aleppo, które od lipca jest obszarem praktycznie niedostępnym, sytuacja humanitarna osiągnęła niespotykany poziom. WFP wraz z zagranicznymi partnerami rozprowadzali tylko połowy racji aż do wyczerpania zapasów 13 listopada.  4 grudnia jedyny zagraniczny partner, który pozostał z zapasami, był w stanie rozprowadzić 626 koszy żywnościowych. Reszta zapasów została ostatecznie utracona w wyniku nasilenia się walk. Od 27 listopada około 40 tysięcy osób zostało przeniesionych z północno-wschodnich rejonów miasta do zachodniej części Aleppo. Ta liczba obejmuje zarówno 13,5 tysiąca osób z Jibreen, podległemu rządowi rejonowi na wschód od wschodniego Aleppo, ponad 10 tysięcy osób w schroniskach w Sheikh Maqsoud, kurdyjskiej enklawie na północ od wschodniego Aleppo, a także tysiące powracających do domów w północnych rejonach samego wschodniego Aleppo ([odbitej przez rząd w pierwszych dniach walk dzielnicy] Hanano). W tych 40 tysiącach są również ludzie, którzy musieli opuścić swoje domy, ale wciąż przebywają na oblężonych terenach, na południu samego wschodniego Aleppo. Lokalne źródła podają, że uchodźcy wewnętrzni (w większości kobiety i dzieci) uciekli przed walkami z oblężonych części wschodniego Aleppo z niczym więcej jak odzieżą, którą mieli na sobie, i kilkoma najpotrzebniejszymi rzeczami. Sytuacja we wschodnim Aleppo zmienia się co chwilę i wraz z rozwojem walk liczba wysiedleńców będzie wzrastać każdego dnia. Dostępność racji żywnościowych dla wciąż uwięzionych w oblężonych częściach wschodniego Aleppo dramatycznie spada.  Rosną obawy, że o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania ludziom grozi głód i brak bezpieczeństwa żywnościowego.

 

Potrzeby

Z relacji głównych informatorów spośród ludzi, którzy uciekli po długim oblężeniu do zachodniego Aleppo, wynika, że ci, którzy zostali we wschodnim Aleppo walczą o przetrwanie, wielu grozi głód. Niezwykle trudny dostęp do zarówno pieniędzy, sklepów, jak i samej żywności zmusza ludzi do radzenia sobie w tej trudnej sytuacji sposobami takimi, jak wymiana majątku na żywność, czy sprzedawanie samochodów za kilka kilogramów jedzenia. Co więcej, źródła relacjonują liczne przypadki żebrania wśród dzieci. Główni informatorzy donoszą, że wiele rodzin ogranicza posiłki, bądź zupełnie z nich rezygnuje, na rzecz najmłodszych członków rodziny. Zbiera się dziko rosnące warzywa, a nawet spożywa przeterminowaną żywność. Z 8,4 tysiąca kobiet i dzieci przebadanych pod kątem niedożywienia, 582 (w tym 432 dzieci poniżej piątego roku życia i 150 ciężarnych lub karmiących kobiet) zostało zdiagnozowanych jako skrajnie niedożywione i są obecnie w trakcie leczenia.

Wesprzyj #Medium

Dostęp to żywności: Większość uchodźców wewnętrznych i powracających ma ograniczone możliwości zarobkowe i dostęp do swojej własności i środków finansowych. Dla wielu z nich jedyną szansą na dostęp do żywności jest wsparcie w tym zakresie. Co więcej, rozwój walk znacznie ogranicza możliwości transportu żywności i dostępu wielu rodzin do kilku funkcjonujących sklepów.

Spożycie: Większość rodzin przesiedlonych i powracających opiera swoją dietę na podstawowych produktach żywnościowych (zbożach) jako głównym źródle pokrywającym ich zapotrzebowanie energetyczne. Odzwierciedla to ograniczony dostęp do odżywczej i zbilansowanej diety. Po zbożach, głównym źródłem energii są tłuszcze, cukry i nasiona roślin strączkowych. Zróżnicowanie dietetyczne jest szczególnie ubogie wśród najbiedniejszych, którzy utracili wszelki dostęp do źródeł zarobkowania i własnych środków finansowych, oraz tych wciąż uwięzionych we wschodnim Aleppo, gdzie sytuacja jest uważana za tragiczną.

Strategie zaradcze: Żeby poradzić sobie w tej sytuacji, Uchodźcy wewnętrzni i rodziny powracające (zarówno we wschodnim, jak i zachodnim Aleppo) niezwykle często sięgają do skrajnych bądź nieodwracalnych sposobów. Większość rodzin spożywa pokarmy gorszej jakości, zmniejsza porcje  bądź ogranicza liczbę posiłków w ciągu dnia. Odnotowano wiele przypadków sprzedaży, bądź uszczuplenia zasobów własności uchodźców. Obok braku dochodu i środków do życia, oraz ograniczonej dostępności do wody i prądu, wywiera to olbrzymią presję na rodzinach usiłujących poradzić sobie ze skrajną sytuacją braku bezpieczeństwa.

Sytuacja w sklepach: Dostęp do żywności jest bardzo ograniczony; niedobór produktów żywnościowych dotyczy zarówno wschodniego, jak i zachodniego Aleppo. Ograniczone działanie sklepów pogarsza jedynie sytuację ubogich rodzin uchodźczych, które nie mają możliwości nabycia produktów żywnościowych pierwszej potrzeby ze względu na wygórowane ceny. W wiejskich regionach zachodniego Aleppo tureccy partnerzy FSL realizują program gotówki i talonów, który może być stosowany w przypadkach nowoprzybyłych uchodźców. Dotychczasowe doświadczenia realizacji tego programu wśród uchodźców wykazują pozytywne efekty tej procedury jako doraźnego środka zaradczego, aczkolwiek zalecane jest dalsze jego monitorowanie.

Zalecenia odnośnie reakcji

Biorąc pod uwagę sytuację nowoprzybyłych uchodźców, którzy nie mają jak sami gotować jedzenia, w perspektywie kolejnych dwóch tygodni zalecane jest szykowanie racji “gotowych do zjedzenia”. O ile to możliwe, zalecane jest dodatkowe odżywianie najsłabszych. Wymiany rzeczowe bądź pieniężne należy dostosowywać do konkretnego przypadku. Dystrybucja koszy żywnościowych dla uchodźców wewnętrznych i rodzin powracających powinna być realizowana przynajmniej przez kolejne trzy miesiące. Przed, w trakcie i po dystrybucji koszy, powinna być realizowana polityka kontroli i ochrony przed przemocą ze względu na płeć. Zalecana jest również ścisła współpraca z jednostkami stowarzyszonymi w ramach sektora organizowania obozów uchodźczych (w szczególności odnośnie organizacji z południowej Turcji), sektora udostępniania schronienia, sektora środków nieżywnościowych, sektora odżywiania, zdrowia i sektora WASH (dostępność do wody, urządzeń sanitarnych i ogólnej higieny).

Odpowiedź i przygotowanie

Organizacje w rejonie Syrii

Orientacyjne dane dotyczące pomocy począwszy od 28 listopada (początek obecnej fali przesiedlania ze wschodniego Aleppo) przedstawiają się następująco:

Stowarzyszenia charytatywne WFP, Klasztor Świętego Jakuba Okaleczonego, Ihsan, Men Ajil Halab, Al Ta’alouf, Ahl Al Kheir i inne organizacje humanitarne (ze wsparciem Syryjskiego Arabskiego Czerwonego Półksiężyca – SARC) wspomagają działanie ogólnodostępnych kuchni mających służyć przygotowywaniu posiłków dla zarejestrowanych uchodźców wewnętrznych. Gorące posiłki dostępne są dwa razy dziennie dla ponad 20 tysięcy uchodźców w dzielnicach Jibreen, Mahalej i Hanano. WFP dostarczyło 420 racji gotowych do spożycia dla 2100 osób w schronieniach w zachodniej części miasta Aleppo. Dodatkowo SARC i inne organizacje humanitarne dostarczyły racje gotowe do spożycia dla 20 tysięcy uchodźców w Jibreen, Mahalej i Hanano. Między 28 listopada a 13 grudnia WFP dostarczyło blisko 44 tysiące paczek chleba do Jibreen, Al Mahalej, Hanano i Sheikh Maqsoud. Rodziny do trzech osób otrzymają jedną paczkę dziennie, powyżej trzech – dwie. Dodatkowo 2534 paczki chleba zostały rozprowadzone wśród uchodźców ze wschodniego Aleppo, którzy zatrzymali się u krewnych, bądź innych rodzin w zachodnim Aleppo. Łącznie 477 racji żywnościowych (dostarczonych do 2385 osób) zostało do tej pory rozdystrybuowanych do rodzin pozostających u swoich krewnych w zachodnim Aleppo. Porównując obecną liczbę uchodźców z dostępnymi zasobami, nie ma bezpośredniego zagrożenia niedoborem: WFP ma ponad 19,5 tysiąca racji gotowych do spożycia, 17 tysięcy racji żywnościowych i 308 ton mąki pszennej gotowych do rozdysponowania w razie potrzeby w zachodnim regionie Alppo. Pozostali partnerzy pomocy humanitarnej zadeklarowali możliwość doraźnego zaopatrzenia Aleppo w racje żywnościowe i racje gotowe do spożycia – jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Organizacje w południowej Turcji

Szesnastu partnerów, włączając WFP, zadeklarowało zapasy w rejonach Aleppo i Idlib, które są gotowe aby zaspokoić doraźne potrzeb uchodźców ze wschodniego Aleppo (począwszy od ewakuacji od 15 grudnia). Po pierwszej fali ewakuacji ludzie dotarli już schronień, jednak trudno przewidzieć ile jeszcze osób pojawi się podczas kolejnych ewakuacji.

W raporcie jest również tabelka obrazująca gotowość do reakcji w Aleppo i Idlib (rodzaj porcji, ich ilość i liczbę ludzi).

 

Angielską wersję raportu można przeczytać tutaj.


 Tekst przełożyła Joanna Hermaniuk-Kwasik


Whole of Syria to projekt Regionalnego Koordynatora Narodów Zjednoczonych ds. Humanitarnych, który wspiera i koordynuje pracę różnych organizacji (w ramach ONZ, międzynarodowych organizacji pozarządowych, i struktur państwowych) w ramach tego samego sektora pomocowego (bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie, ochrona ofiar, schronienie, edukacja, WASH, itp.).

Powyższy raport został sporządzony przez Światowy Program Żywnościowy, Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa i przez Food Security Cluster (międzynarodową organizację z siedzibą we Włoszech).

Główne zdjęcie artykułu pochodzi z newslettera The Syria Campaign.
The following two tabs change content below.