Wybrano najlepsze uczelnie w kraju

Według najnowszego Rankingu Uczelni Akademickich, który po raz 18. przygotowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera, pierwsze miejsce ex aequo przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu i Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, przy czym UW uzyskał 100 proc. we wskaźniku rankingowym, zaś UJ 99,9 proc.

Zdjęcie główne pochodzi ze strony Uniwersytetu Warszawskiego

Jednak – jak poinformowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” – zgodnie z decyzją Kapituły uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różni się o więcej niż o 0,1 punktu procentowego, są klasyfikowane ex aequo. Trzecie miejsce w Rankingu zajęła Politechnika Warszawska (86 proc.), która awansowała do pierwszej trójki rankingu z zajmowanego w ubiegłym roku czwartego miejsca.

Ranking uwzględnił również uczelnie prywatne. W czołówce znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet SWPS oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Wśród uczelni medycznych pierwsze miejsce zajęło Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wśród uczelni ekonomicznych najlepsza okazała się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zwyciężył natomiast w Rankingu uczelni rolniczych, zaś za najlepszą uczelnię pedagogiczną uznano Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zestawienie przygotowano w oparciu o kryteria takie jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie.

red. Ewelina Rubinstein
Chcesz napisać polemikę? Wyślij swój tekst na kontakt@mediumpubliczne.pl
Czy zgadzasz się z tezą artykułu? NieTak (Ocena: 0, liczba głosów: 2)
Loading...
The following two tabs change content below.
mm

Ewelina Rubinstein

Ewelina Rubinstein-dziennikarka, autorka kilku książek. Jej teksty publikowane są na łamach wielu polskich i izraelskich czasopism.