Naczelny Rabin Polski rozczarowany wizytą Trumpa

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich wydał oświadczenie, w którym „wyraził ubolewanie z powodu faktu, że prezydent USA Donald Trump przy okazji swej wizyty w Warszawie, nie odwiedził Pomnika Bohaterów Getta”.

Od upadku komunizmu w 1989 r. wszyscy odwiedzający Warszawę amerykańscy prezydenci i wiceprezydenci zawsze odwiedzali Pomnik Bohaterów Getta. Czynili to w imieniu narodu amerykańskiego, który odegrał tak kluczową rolę w pokonaniu faszyzmu, oraz w imieniu tak powszechnego upamiętnienia ofiar Zagłady, jak i potępienia jej sprawców, które wyrażają ludzie wszystkich narodowości i religii. Dla polskich Żydów, odbudowujących w demokratycznej Polsce, po grozie Zagłady i zniszczeniach komunizmu, życie swej społeczności, gest ten oznaczał uznanie, solidarność i nadzieję. Głęboko ubolewamy że Prezydent Donald Trump, choć będzie przemawiał publicznie zaledwie o milę od tego Pomnika, uznał za stosowne zerwać, z tą godną uznania tradycją. Ufamy, że ten przejaw lekceważenia nie wyraża postaw i uczuć narodu amerykańskiego”– czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się m.in. na stronie internetowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Pod wydanym oświadczeniem podpisali się: Anna Chipczyńska -Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Lesław Piszewski – Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce oraz Michael Schudrich -Naczelny Rabin Polski.

Pomnik Bohaterów Getta, który znajduje się na warszawskim Muranowie i upamiętnia powstanie w getcie, które wybuchło w kwietniu 1943 roku, odwiedziła córka prezydenta Stanów Zjednoczonych Ivanka Trump. To jednak nie zadowoliło rabina Schudricha, bowiem ten przypomniał, że „w ciągu ostatnich 25 lat, żaden prezydent USA, który gościł w Polsce, nie pominął tego symbolicznego miejsca”.

– (…) Trump jest pierwszym prezydentem USA od 25 lat, który nie odwiedził Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie– ubolewa rabin M. Schudrich.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, mimo że doceniła obecność córki prezydenta przy pomniku Bohaterów Getta za „bardzo, bardzo ważną”, to jednak uznała, że lepiej by było, gdyby zamiast „pierwszej córki Ameryki” pojawił się sam Donald Trump…

Zdjęcia pochodzą ze strony www.jpost.com

red. Ewelina Rubinstein
Chcesz napisać polemikę? Wyślij swój tekst na kontakt@mediumpubliczne.pl
Czy zgadzasz się z tezą artykułu? NieTak (Ocena: +2, liczba głosów: 4)
Loading...
The following two tabs change content below.
mm

Ewelina Rubinstein

Ewelina Rubinstein-dziennikarka, autorka kilku książek. Jej teksty publikowane są na łamach wielu polskich i izraelskich czasopism.