Nie ma miejsca dla Miłosza?

Wiersze polskiego noblisty Czesława Miłosza zniknęły z podstawy programowej dla liceów ogólnokształcących i techników.

Do 18 sierpnia potrwają konsultacje społeczne do projektu MEN ws. listy lektur obowiązkowych dla liceum i technikum. W projekcie jako lektury obowiązkowe są m.in. utwory Marka Nowakowskiego, Andrzeja Stasiuka i Olgi Tokarczuk; nie ma m.in. wybranych wierszy Czesława Miłosza. Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla uczniów 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum jest częścią podstawy programowej do języka polskiego.

Znalezione obrazy dla zapytania czesław miłosz nagroda nobla
Czesław Miłosz odbiera Literacką Nagrodę Nobla, 9.10.1980 r.

Dokument zawierający „podstawy programowe kształcenia ogólnego dla 4-letnich liceów ogólnokształcących i 4-letnich techników” pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Czas na konsultacje mija 18 sierpnia, do tej pory uwagi nadesłał jedynie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego -wniósł o dopisanie do listy lektur obowiązkowych utworów Miłosza oraz „Sklepów cynamonowych” Bruno Schulza.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, w projekcie podstawy programowej dla liceów i techników wyodrębniono treści, które powinni poznać wszyscy uczniowie, niezależnie od profilu klasy, w której będą się uczyć, oraz „rozszerzenia”. Dlatego w podstawie programowej do języka polskiego znalazły się lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla wszystkich uczniów oraz lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla tych, którzy będą realizować program rozszerzony.

Z podstawy programowej do liceów zniknął Czesław Miłosz. Nie ma go w lekturach – ani w zakresie podstawowym ani rozszerzonym (TOK FM)

Mniej Norwida

Wesprzyj Fundację Dziennikarską mediumpubliczne.pl

Właściwe konsultacje i uzgodnienia poprzedziły prekonsultacje. W ich wyniku pojawiły się m.in. zmiany w proponowanej liście lektur szkolnych. Zmniejszono m.in. liczbę lektur obowiązkowych – nie ma m.in. „Chmur” Arystofenesa, fragmentów „Wyznań” św. Augustyna, fragmentów „Żywotów świętych”, „Księcia” Niccolo Machiavellego i wybranych wierszy Czesława Miłosza. Zmniejszono też liczbę wierszy Cypriana Kamila Norwida. Dodano za to wybrane wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny i Jarosława Marka Rymkiewicza.

MEN się broni i zapewnia, że jednak Miłosz pojawi się w szkołach średnich 

W końcu do sprawy odniosło się MEN. Na Twitterze Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się krótki komunikat: Nie wyobrażamy sobie nowej podstawy programowej bez twórczości Czesława Miłosza!”.

A w rozmowie z radiem TOK FM przedstawicielka MEN dodała, że Miłosz jako noblista ma zagwarantowane miejsce w podstawie programowej języka polskiego w liceach i technikach. Po wyjaśnieniach ministerstwa głos zabrała była minister edukacji narodowej, Krystyna Szumilas:

„Czyli Miłosza Ministerstwo Edukacji Narodowej wykreślił świadomie. Teraz obiecuje, że wpisze pod naporem opinii społecznej. Oby dotrzymał tej obietnicy– napisała w Internecie”.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych ma obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w I klasie 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.

 

red. Ewelina Rubinstein
Chcesz napisać polemikę? Wyślij swój tekst na kontakt@mediumpubliczne.pl
Czy zgadzasz się z tezą artykułu? NieTak (Ocena: +3, liczba głosów: 3)
Loading...
The following two tabs change content below.
mm

Ewelina Rubinstein

Ewelina Rubinstein-dziennikarka, autorka kilku książek. Jej teksty publikowane są na łamach wielu polskich i izraelskich czasopism.