Jak wyglądają toalety w polskich szkołach?

Brak ciepłej wody i niesprawne sanitariaty”- to tylko niektóre problemy, z jakimi borykają się szkolne toalety.

Aż 39% uczniów zgłasza swoim rodzicom problemy związane z korzystaniem ze szkolnych toalet. Wśród najczęstszych problemów dzieci wskazują: brzydki zapach, brak ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz mydła, a także skarżą się na niespuszczoną wodę w toalecie czy brudne deski klozetowe.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło właśnie raport, z którego jednoznacznie wynika, że w roku szkolnym 2016/2017 w polskich szkołach uczyło się około 5 milionów uczniów. Jak pokazują wyniki kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie zawsze mają oni dostęp do czystych i funkcjonalnych łazienek.

W ramach realizacji zadań związanych z nadzorem nad warunkami sanitarno- higienicznymi placówek dla dzieci i młodzieży pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2016 r. przeprowadzili 46 616 kontroli w 32 003 placówkach.

Wesprzyj Fundację Dziennikarską mediumpubliczne.pl

W 87 placówkach uczniowie wciąż nie mają dostępu do bieżącej ciepłej wody we wszystkich umywalkach, a w 81 szkołach nie zapewniono należytych warunków do utrzymania higieny osobistej (brak papieru toaletowego, ręczników papierowych lub suszarki do rąk, mydła w płynie w dozownikach)”- czytamy w raporcie.

Ich stan negatywnie ocenia co trzecie biorące udział w badaniu dziecko. Aż 39% uczniów zgłasza swoim rodzicom problemy związane z korzystaniem ze szkolnych toalet. Wśród najczęstszych problemów dzieci wskazują: brzydki zapach, brak ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz mydła, a także skarżąc się na niespuszczoną wodę w toalecie czy brudne deski klozetowe.

Dr Katarzyna Zacharczuk z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, ekspert programu „Wzorowa Łazienka” zwraca uwagę, iż stan szkolnych toalet jest nie tylko niepokojący, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla zdrowia uczniów.

– Brak podstawowego wyposażenia w szkolnej toalecie może skutkować wieloma niepożądanymi konsekwencjami. Jeśli uczeń nie może sięgnąć po papier toaletowy, to nie ma on możliwości właściwego zadbania o higienę podczas korzystania z toalety – mówi dr Katarzyna Zacharczuk.– Brak ręczników papierowych czy mydła uniemożliwia prawidłowe umycie rąk po skorzystaniu z toalety. Taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Nasze dłonie są bowiem częścią ciała wysoce narażoną na »zbieranie« w ciągu dnia różnych zarazków poprzez wykonywanie wielu czynności i kontakt z wieloma powierzchniami zasiedlonymi przez patogeny– dodaje.

Na skórze bowiem dłoni przejściowo mogą znaleźć się drobnoustroje (bakterie, wirusy, jaja pasożytów) posiadające potencjał chorobotwórczy. Wśród nich możemy wymienić np. bakterie: Salmonella spp., chorobotwórcze pałeczki E. coli, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus ureus czy pasożyty (owsiki, tasiemiec) odpowiedzialne za zakażenia i zatrucia pokarmowe. Norowirusy i rotawirusy stanowiące statystycznie najczęstsza niebakteryjną przyczynę biegunek u ludzi, zwłaszcza u dzieci do 5. roku życia na świecie, również mogą być przenoszone na dłoniach.

Podobny obrazPoprawa stanu szkolnych łazienek oraz edukacja dzieci w zakresie właściwych nawyków higienicznych stały się celem programu „Wzorowa Łazienka”. Aby szkoła mogła przystąpić do programu „Wzorowa Łazienka” i starać się o nagrodę, którą jest sfinansowanie remontu szkolnej łazienki o wartości 30 000 zł, musi zarejestrować się na stronie www.wzorowalazienka.pl.

W poprzednich trzech edycjach do programu przystąpiło łącznie ponad 2500 szkół z całej Polski. W każdej z nich zwycięskie szkoły miały możliwość przeprowadzenia remontu, w wyniku którego powstały nowe, kolorowe, przyjazne, funkcjonalne, czyste łazienki.

Źródło: MEN, PAP

red. Ewelina Rubinstein
Chcesz napisać polemikę? Wyślij swój tekst na kontakt@mediumpubliczne.pl
Czy zgadzasz się z tezą artykułu? NieTak (Ocena: +4, liczba głosów: 4)
Loading...
The following two tabs change content below.
mm

Ewelina Rubinstein

Ewelina Rubinstein-dziennikarka, autorka kilku książek. Jej teksty publikowane są na łamach wielu polskich i izraelskich czasopism. Mieszka w Polsce oraz Izraelu. Z Medium Publicznym związana od samego początku.