Projekty, warsztaty

Fundacja

Fundacja Dziennikarska Medium Publiczne powstała pod koniec 2015 roku z jasnym celem uzupełnienia braków na rynku niezależnych mediów w Polsce. Grupa profesjonalnych dziennikarzy, dziennikarek i aktywistów społecznych stworzyła miejsce, gdzie w atmosferze wolnej od nacisków politycznych i ekonomicznych można dyskutować o problemach lokalnych, krajowych i globalnych.

Przez nieco ponad rok działalności Fundacja zrealizowała około 1000 godzin audycji radiowych (wszystkie są dostępne w aplikacji soundcloud), nadała setki programów na żywo, a także zrealizowała kilkanaście transmisji audio oraz wideo na żywo – za pomocą różnych technologii.

Portal

Do końca 2016 roku opublikowaliśmy ponad 1200 artykułów, docierając do prawie 3 milionów unikalnych użytkowników na stronach internetowych i wielokrotnie więcej przez media społecznościowe. Większość tych działań została zrealizowana w formie wolontariatu.

Na portalu znaleźć można również teksty z niezależnych serwisów internetowych i światowych mediów, które dla polskiego czytelnika mogą być zaskakujące, kontrowersyjne, trudne do przyjęcia – celem funkcjonowania portalu jest pogłębienie wspólnej wiedzy o świecie i uzupełnienie płaskiego obrazu świata pokazywanego w większości polskich mediów. Każdy tekst może być poddany dyskusji – na portalu publikowane są wszystkie merytoryczne polemiki. Nie chcemy nikomu narzucać jednej wizji świata. Chcemy skłonić czytelnika do krytycznej analizy i myślenia oraz zachęcić do dyskusji.

Radio

Radio Medium Publiczne skupia grupę złożoną zarówno z profesjonalnych dziennikarzy/ek radiowych, jak i osób, które dopiero w Radiu nauczyły się podstaw dziennikarstwa radiowego (m.in. mówienia do mikrofonu, przygotowania i prowadzenia audycji czy realizacji i samorealizacji dźwięku w radiu w postaci nagrań i emisji na żywo).
Radio Fundacji zrealizowało między innymi audycje na żywo z uczestniczkami i uczestnikami Kongresu Kobiet w 2016 roku.

W Radiu regularnie pojawiają się transmisje na żywo z debat oksfordzkich dotykających istotnych kwestii: od roli kobiety w rodzinie, przez ochronę prywatności, aż po Trybunał Konstytucyjny oraz kwestie dobra i zła. Debaty prowadzi Grzegorz Nawrocki, a obecnością zaszczycili nas m.in.: Anna Dryjańska, Magdalena Fikus, Katarzyna Lubnauer,  Małgorzata Terlikowska, Jerzy Buzek, Kornel Morawiecki, Jerzy Stępień, Andrzej Zybertowicz i wiele innych znanych postaci ze świata nauki, kultury i polityki.

Warsztaty i projekty

Dla młodzieży

IMG_8969
Fundacja organizuje od prawie roku warsztaty dla osób młodych, w tym uczących się oraz zagranicznych dziennikarzy. W październiku 2016 roku licealiści z Płocka pracowali nad tematem Prowincja – co dla nas (nie) znaczy – efektem tej pracy jest audycja radiowa z tego wydarzenia, prace literackie młodzieży oraz program stażowy dla chętnych!

Dla dziennikarzy

W listopadzie 2016 r, na zlecenie Polskiego Towarzystwa Wschód, Rafał Betlejewski i Joanna Konieczna przeprowadzili warsztat dla dziennikarek i dziennikarzy z Kazachstanu, którzy poznali zasady tworzenia radia i portalu w Polsce. Część dziennikarzy chciała o razu u nas zostać!

Dla osób z traumą

Agnieszka Pajurek

Dzięki współpracy z blogiem niechctego.pl oraz Stowarzyszeniem Nietykalni udało nam się pozyskać do pracy w radio i na portalu Agnieszkę Pajurek, kobietę molestowaną w dzieciństwie, która na naszych łamach prowadzi wywiady z osobami z podobnym, umożliwiając im rozstanie z traumą. W ramach tego projektu współpracują z nami psychologowie i pedagodzy.

Przeciw wojnie

W ramach działań antywojennych portal Medium Publiczne relacjonuje wydarzenia z Syrii i omawia mechanizmy przyczyniające się aktualnej sytuacji na świecie. Prezentowane zagadnienia są zwykle nieobecne w mediach głównego nurtu, a dotyczą także sytuacji geopolitycznej Polski.

Plany

Aktualnie Fundacja dynamicznie rozwija się na wielu płaszczyznach. Cały czas rozbudowujemy bazę techniczną pozwalającą na realizację audycji nie tylko dźwiękowych, ale także wideo na żywo ze studia, budujemy naszą obecność w formie przekazu audio-wizualnego także w mediach społecznościowych. Cały czas pozyskujemy nowe osoby do współpracy. Chcemy współpracować szerzej w ramach już podjętych działań, nie tylko zapraszając gości do naszych audycji, ale także przekazując zdobytą przez nas wiedzę dalej. Dotyczy to zarówno technologii i rozwiązań IT, jak i umiejętności związanych z organizacją pracy redakcji, czynnościami redakcyjnymi, pisaniem tekstów i przede wszystkim prowadzenia rozmów przed mikrofonem i kamerą. Nasze dobre doświadczenia z młodzieżą zainteresowały nas także możliwością realizacji programów edukacyjnych dla szkół, dzięki czemu nie tylko zainteresujemy uczniów mediami od środka i zachęcimy do własnych eksperymentów, ale przede wszystkim pozwoli zapoznać się z ich prawdziwymi problemami nie tylko nam, ale i naszym odbiorcom.

Nagrody

okulary rownosci 2015

Fundacja otrzymała w 2016 roku nagrodę Okulary Równości, przyznawaną przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej i będącą wyróżnieniem za działania na rzecz propagowania równego statusu kobiet i mężczyzn oraz praw kobiet.