PiS wetuje związki partnerskie w UE – ostra krytyka Kampanii Przeciw Homofobii

„Wetując rozporządzenia UE polskie władze zdecydowały się skazać 17 milionów Europejczyków i Europejek na borykanie się z problemami, które przestałyby istnieć, gdyby politycy z Polski i Węgier podjęli inną decyzję”. W imieniu Kampanii Przeciw Homofobii protestujemy!

Oburza nas pierwsze weto rządu PiS w UE, dotyczące rozporządzenia regulującego sprawy majątkowe międzynarodowych małżeństw i związków partnerskich.

Oto co uznajemy w tej sprawie:

Kampania Przeciw Homofobii z rozczarowaniem przyjmuje decyzję polskich władz, które wraz z Węgrami złożyły weto wobec dwóch rozporządzeń w sprawie stosunków majątkowych w międzynarodowych małżeństwach i związkach partnerskich. Rozporządzenia te miały ujednolicić procedury prawne dotyczące osób żyjących w takich związkach w zakresie praw majątkowych, m.in. wyboru kraju siedziby sądu dla podziału majątku, prawa właściwego dla wydania orzeczenia oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych.

Władze 26 z 28 krajów członkowskich opowiedziały się za wprowadzeniem zmian. Wyłamały się tylko Węgry i Polska. 

Polska dała tym samym wyraźny sygnał swoim obywatelom i obywatelkom, że ich dobro nie jest dla nich wystarczającym powodem, aby zagłosować za wprowadzeniem rozporządzeń.

Weto Polski i Węgier uderzy w  17 milionów Europejczyków i Europejek, w tym w ok. 2 miliony Polaków i Polek, mieszkających poza granicami Polski w krajach członkowski Unii Europejskiej. W związku z tym, że polskie prawo nie daje możliwości formalizacji związków jednopłciowych, część osób LGBT posiadających polskie obywatelstwo decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego lub partnerskiego zagranicą. Weto Polski w znaczący sposób utrudni funkcjonowanie par jednopłciowych w sytuacji rozwiązania związku, podziału majątku lub dziedziczenia. Podejmując taką, a nie inną decyzję polskie władze zdecydowały się skazać 17 milionów Europejczyków i Europejek na borykanie się z problemami, które przestałyby istnieć, gdyby nie weto.

Zadziwia również fakt, iż Polskie władze jako argument przeciwko rozporządzeniom podały ingerencję w polski porządek prawny oraz konieczność uznania związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych. Zadziwia dlatego, że prowadzący negocjację wielokrotnie podkreślali, że rozporządzenia nie wprowadzają w żadnym zakresie zmian w prawie rodzinnym krajów członkowskich, w tym m.in. o legalności związków partnerskich.

Wesprzyj #Medium

Winą za obecną sytuację obarczamy nie tylko obecne władze, ale też poprzedni rząd, który miał szansę zaakceptować rozwiązania regulujące sprawy majątkowe międzynarodowych małżeństw i związków partnerskich.

Pamiętajmy, że składając weto, jak to miało miejsce w tej sytuacji, Polska nie ucieknie od kwestii związanych z koniecznością uregulowania statusu prawnego par jednopłciowych.