List Polonii USA do senatora McCaina: Twoja demokracja wspierana jest zawsze czołgami i zawsze towarzyszy jej śmierć

Czy demokracja, której próbujecie uczyć Polaków obejmuje również niewolnictwo, które obowiązywało w Stanach Zjednoczonych przez bardzo długi okres czasu? Dla Polaków takie zjawiska są obce, i nigdy nie korzystaliśmy z zalet tej części amerykańskiej demokracji.

 

Poniżej zamieszczamy list otwarty Polonijnego Klubu Dyskusyjnego z Nowego Jorku wystosowany do senatora Johna McCaina w odpowiedzi na list jego i innych senatorów amerykańskich skierowany do pani premier Beaty Szydło wyrażający zaniepokojenie antydemokratycznymi zmianami w Polsce. Przytaczamy ten list, gdyż prezentuje on niezwykle ciekawą dynamikę zachodzącą pomiędzy amerykańską Polonią – która w swej większości prezentuje oglądy konserwatywno-prawicowe – a senatorem McCainem, który prezentuje podobne wartości tyle że amerykańskie. Trudno nam się zgodzić z niektórymi tezami – szczególnie dotyczącymi polskiej historii najnowszej oraz oceny działań obecnego rządu – ale inne znowu – szczególnie te dotyczące oceny działań USA są wypowiedziane w punkt. Polecamy własnej ocenie czytelników.  

 

Sen. John McCain, R-Ariz., called the 800-page immigration reform bill proposed by a bipartisan group of senators a "fair, comprehensive and practical solution" to a difficult problem.
Sen. John McCain, R-Ariz., called the 800-page immigration reform bill proposed by a bipartisan group of senators a „fair, comprehensive and practical solution” to a difficult problem.

Senator Stanów Zjednoczonych Pan John McCain

Szanowny Panie Senatorze

Niniejszym pragniemy serdecznie podziękować Panu, że z głęboką troską pochylił sie Pan wraz ze swoimi kolegami senatorami nad zagrożeniami czyhającymi rzekomo nad naszym krajem, co zostało wyrażone w liście do premiera polskiego rządu, pani Beaty Szydło. Stanowisko Premiera Rzeczypospolitej zostało powierzone Pani Beacie Szydło w rezultacie demokratycznych wyborów, jakie zgodnie z prawem przeprowadzono w naszym kraju , co w jakiś sposób może oznaczać, że pani Beata Szydło posiada legitymację do podejmowania decyzji, zgodnie z wolą wyborcow.

Panie Senatorze McCain, proszę zauważyć, że jakkolwiek nie wszyscy członkowie naszego Klubu  głosowali na obecnie rządzącą formację polityczną, to szanujemy wybór naszych polskich obywateli, którzy zdecydowali się powierzyć los ich kraju na następne cztery lata, a może i dłużej, Prawu i Sprawiedliwości.

Wesprzyj #Medium

Nasz szacunek dla tego wyboru jest tym większy, że poprzednie ekipy, pełniące władzę w naszym kraju, okazywały się być często oszukańczymi elitami, które w wielu wypadkach ignorowały interesy obywateli tego kraju.

Prawdopodobnie słyszał Pan o tajnych rozmowach okrągłego stołu między Lechem Wałęsą i jego doradcami oraz komunistycznymi służbami specjalnymi, którzy później podzielili sie władzą w Polsce i  wprowadzili transformację systemową.

Czytaj: Prawica.net

Czytaj: Sławomir Cenckiewicz w Rzepie

Czytaj: Wirtualna Polska: Według Kiszczaka pomysł transformacji PRL w III RP zrodził się w kręgach PZPR

 

W rzeczywistości, reforma systemu polityczno-gospodarczego o nazwie „plan Balcerowicza” była planem rządu USA i spekulanta finansowego George’a Sorosa. G. Soros wraz ze swoim asystentem prof. Jeffrey’em Sachs’em przekonali prezydenta – komunistycznego generała Wojciecha Jaruzelskiego do swoich planów gospodarczych. Jaruzelski przyjął ten plan, który wymagał „terapii szokowej” i szybkiej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jako najbardziej optymalnego planu reform gospodarczych w Polsce. Ten plan został zaakceptowany przez ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Pod ich naciskiem komunistyczny generał Wojciech Jaruzelski oddał Polskę w brudne ręce bezwzględnych kapitalistów. A przy okazji Polska miała być przykładem dla Rosji, w jaki sposób wzbogacić nomenklaturę komunistyczną.

Te kręgi polityczne, Panie Senatorze McCain, trzymały władzę w naszym kraju od początku lat dziewięćdziesiątych, ale nie pamiętamy, aby ktokolwiek ze Stanów Zjednoczonych wyraził w tym czasie takie zaniepokojenie sytuacją w Polsce jak Pan, Panie Senatorze obecnie. Nie było żadnych listów z USA do tych u władzy w Polsce, ani jakichkolwiek instrukcji pokazujących jak demokracja powinna wyglądać, mimo, że tym okresie demokracja była wielokrotnie naruszana na wiele różnych sposobów, a media, co do których łaskawie wyraził Pan zaniepokojenie w swoim liście, były integralną częścią tego skorumpowanego systemu w Polsce.

Powinien Pan wiedzieć, Panie Senatorze, że Polska ma stare tradycje demokratyczne, które były przykładem dla wielu krajów, w tym Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Kiedy Wasi przodkowie plądrowali indianskie wioski i mordowali Indian, pozbawiając ich ziemi, mój kraj uchwalał demokratyczną Konstytucję Trzeciego Maja w końcu XVIII wieku. Nie zdziwilibyśmy się, gdybyście o tym nie słyszeli, biorąc pod uwagę fakt, że przeciętny Amerykanin ma poważny problem ze wskazaniem na mapie świata gdzie leży Europa, nie wspominając już o Polsce, Panie McCain.

Czy demokracja, której próbujecie uczyć Polaków obejmuje również niewolnictwo, które obowiązywało w Stanach Zjednoczonych przez bardzo długi okres czasu? Dla Polaków takie zjawiska są obce, i nigdy nie korzystaliśmy z zalet tej części amerykańskiej demokracji.

Pisze Pan w swoim liście, że Polska po upadku komunizmu pomyślnie zintegrowała się z Zachodem, zapewniając odpowiedni wzrost gospodarczy oraz unowocześnienie swojego potencjału wojskowego.

Przypomnę Panu, że w okresie komunistycznym, o którym Pan łaskawie wspomniał, Polska była członkiem Układu Warszawskiego, czyli sojuszu zbrojnego i dziesiątki amerykańskich rakiet balistycznych zostało skierowany na Polske i sowieckie oddziały stacjonujące w Polsce, co było bezpośrednim wynikiem postanowień w Jałcie, których sygnatariuszami byli m.in. ówczesny brytyjski premier Churchill, a także prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt i to im zawdzięcza nasz kraj pół wieku sowieckiej okupacji.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone pod koniec II wojny światowej miały jeszcze dużo na głowie, jak chociażby bombardowanie atomowe japońskich miast, pamiętnej misji USA, czego efektem jest obecnie demokratyczna Japonia.

Potem była Korea, a następnie Wietnam, gdzie próba zaszczepienia amerykańskiej demokracji zakończyła sie całkowitą porażką i do dziś nie wiemy dlaczego Wietnamczycy nie chcą skorzystać z zalet wielkiej, amerykańskiej demokracji.

Niestety, Panie Senatorze McCain, Polska brała udział w haniebnej próbie wprowadzenia demokracji przez USA w Iraku i Afganistanie, gdzie obydwie interwencje kosztowały te kraje miliony ofiar i doprowadziły do zniszczenia normalnie funkcjonujących krajów, równiez takich jak na przykład Libia.

Dziś Polska ma zamiar kontynuować tę samą strategię, a wielu naiwnych polityków w naszym rządzie zapomniało już w jaki sposób Stany Zjednoczone potraktowały Polskę w Jałcie i każą nam wierzyć w amerykańskie obietnice. Więc, czego stara się Pan uczyć naszą polską Panią Premier w swoim liście?

Polska dziś jest niepodległym państwem, a jej niezależność jest zbudowana na wartościach chrześcijańskich, z którymi tak zaciekle się walczy w Panskim kraju, Panie Senatorze McCain. Za noszenie krzyża na szyi można być zwolnionym ze swojego stanowiska lub miejsca pracy w USA a w rządzie Stanów Zjednoczonych panuje powszechna zgoda, aby zbudować bezbożny świat, który nie ma nic wspólnego z wartościami preferowanymi przez Polaków, Panie McCain.

Twoja demokracja wspierana jest zawsze samolotami wojskowymi i  czołgami i zawsze towarzyszy jej śmierć i terror, więc dlaczego uważasz, Panie Senatorze, że Polacy mogliby zaakceptować taką demokrację u siebie?

Gdybyśmy byli na Panskim miejscu, Panie Senatorze,  wolelibyśmy się skupić na demokracji w Stanach Zjednoczonych,  ponieważ jest ona ze wszech miar chora, jeśli w ogóle istnieje.

USA jest obecnie na dobrej drodze do osiągniecia statusu kraju, w którym obowiązuje kultura śmierci.   Wiele zła współczesnego świata pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Panie Senatorze. Fakt, że  nazywacie klinikę aborcyjną “kliniką planowania rodziny”nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z zabójstwem.

Pan, Panie Senatorze, nie ma pojęcia o tym czym demokracja jest w rzeczywistości, i zapewniam Pana, że to nie jest zabicie Osamy bin Ladena bez sądu, wsadzenie go do metalowej trumny i wrzucenie do morza, czy oglądanie jego śmierci na ekranach telewizyjnych w Białym Domu.

Nie jest również aktem demokracji utrzymywanie w tajemnicy, co tak naprawdę stało się z polską delegacją rządową, ktora zgineła w wypadku samolotu pod Smoleńskiem, gdzie chciała uczestniczyć w obchodach siedemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej w Rosji.

Z poważaniem!

POLONIJNY KLUB DYSKUSYJNY  w Nowym Jorku