Lidl sprzedaje owoce pozyskiwane przy łamaniu praw człowieka – raport Oxfam

Łamanie praw człowieka odbywa się na masową skalę na plantacjach w Kostaryce i Ekwadorze zaopatrujących największe europejskie sieci supermarketów i dyskontów, w tym Lidla.

Największe sieci supermarketów i dyskontów obecne na polskim rynku, w tym bardzo popularny niemiecki Lidl, zaopatrują się w banany i ananasy na plantacjach, na których łamane są prawa człowieka. Pracownicy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, są narażeni na działanie wysokotoksycznych pestycydów, pracując bez środków ochronnych. Związkowcy są represjonowani i zastraszani, a przepisy o płacach minimalnych nie są przestrzegane. Takie wnioski płyną z raportu „Słodkie owoce, gorzka prawda” niemieckiego oddziału Oxfamu, wydanego w ramach kampanii „Kupuj odpowiedzialnie owoce” (angielska nazwa kampanii: „Make Fruit Fair”), której Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest częścią.
Raport „Słodkie owoce, gorzka prawda” analizuje przemysł bananowy w Ekwadorze oraz sektor ananasowy w Kostaryce. Dokumentuje dramatyczne koszty społeczne i ekologiczne produkcji owoców tropikalnych, które trafiają na nasze stoły. Przygotowując raport, Oxfam odwiedził plantacje w Ekwadorze i Kostaryce, konsultując się z ponad 200 pracownikami oraz wieloma ekspertami.

Czytaj: Oświadczenie Lidl Polska w sprawie owoców i doniesień Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie

Jako firma odpowiedzialna społecznie Lidl Polska obliguje wszystkich swoich dostawców do podpisania przyjętego przez nas kodeksu etycznego, będącego integralną częścią każdej umowy.

Zagrożenia dla zdrowia wywołane stosowaniem pestycydów

Z raportu wynika, że pracownicy plantacji i ich rodziny są często narażeni na kontakt z toksycznymi pestycydami, nie mając żadnych środków ochronnych. Na plantacjach ananasów w Kostaryce stosuje się kilka wysokotoksycznych pestycydów, między innymi Oxamyl, zaliczony przez Światową Organizację Zdrowia do kategorii ostrej toksyczności. W Ekwadorze u jednego z dostawców bananów dla Lidla 60 procent ankietowanych pracowników twierdziło, że opryski pestycydami z samolotów są wykonywane w czasie, kiedy oni pracują na plantacji. Pracownicy w obu krajach zwracali w wywiadach uwagę na wysoki odsetek osób z niepełnosprawnościami, poronień i zachorowań na raka w okolicach plantacji. Często także skarżyli się na zawroty głowy, mdłości i alergie skórne.
Supermarkety drobiazgowo kontrolują wygląd importowanych owoców, odmawiając przyjmowania całych dostaw w przypadku najdrobniejszych skaz. Ale jednocześnie pozwalają, by ludzie, którzy te owoce zbierają, byli truci – mówi Maria Huma z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.

Represje wobec związkowców

Raport pokazuje, że na plantacjach bananów i ananasów powszechne jest ograniczanie i zakazywanie działalności związków zawodowych. Są tego efekty: nieprzestrzeganie przepisów o płacy minimalnej, niewypłacanie wynagrodzeń za nadgodziny, łamanie praw pracowniczych. Na żadnej z 20 badanych plantacji nie ma niezależnej reprezentacji pracowników. Pracownicy mówią o „czarnych listach” z nazwiskami związkowców. U jednego z dostawców Lidla w Ekwadorze 93 procent respondentów twierdziło, że nie wstąpiłoby do związku zawodowego ze strachu przed represjami. W Kostaryce pracownicy, którzy angażują się w działalność związkową, są regularnie zwalniani.

Lidl nie może dalej osiągać zysków kosztem ludzi i środowiska. Musi natychmiast zacząć egzekwować godne warunki pracy u swoich dostawców i płacić uczciwe ceny za ich produkty – mówi Maria Huma z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Kampania „Lidl, graj fair!”
Dziś Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie razem z międzynarodową siecią 19 organizacji pozarządowych i związków zawodowych, uruchamia kampanię „Lidl, graj fair!”. Grupa Schwarz, do której należy Lidl i Kaufland, to największa sieć sprzedaży detalicznej w Europie. Kampania wzywa Lidla do wzięcia odpowiedzialności za zdrowie pracowników i pracownic, za zapewnienie im godnej płacy oraz wzmocnienie związków zawodowych. Petycję skierowaną do Lidla można podpisywać na stronie: www.ekonsument.pl/LidlGrajFair

Banany Fairtrade

 Wybór bananów Fairtrade (Sprawiedliwego Handlu) ma bezpośredni pozytywny wpływ na życie producentów i pracowników plantacji oraz na całe społeczności. Rolnicy mają zagwarantowaną cenę minimalną, wyliczoną na podstawie rzeczywistych kosztów produkcji bananów i pozwalającą zaspokoić podstawowe potrzeby żywieniowe, mieszkaniowe, zdrowotne i edukacyjne. Od każdego kartonu bananów Fairtrade płacona jest także premia przeznaczana na cele społeczne i ekologiczne w lokalnych społecznościach, np. na zakup mebli do szkoły czy sprzętu medycznego.
Znak Fairtrade można dziś znaleźć na ponad 7% bananów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii. W Polsce wciąż nie są dostępne w stałej sprzedaży.

Dlatego apelujemy do polskich sieci supermarketów i dyskontów, w tym Lidla: jako konsumenci i konsumentki chcemy móc kupować w Polsce „sprawiedliwe“ owoce wytworzone w sposób niekrzywdzący pracowników i środowiska.


Informacje dodatkowe:
The following two tabs change content below.