A więc jednak! Tony Blair został w końcu pozwany za zbrodnie wojenne w Iraku

Od lat słyszało się wezwania, by Blaira i Busha postawić przed sądem za nieuzasadnioną i  niezgodna z prawem międzynarodowym inwazję na Irak – w której udział wzięły niestety także i polskie wojska. To się w końcu ziszcza: biuro prawne z siedzibą w Dubaju ogłosiło, że złożyło przed brytyjskim sądem pozew przeciwko Toniemu Blairowi za zbrodnie popełnione przez wojska brytyjskie w Iraku.

Podstawą do tego działania stał się raport brytyjskiej komisji ds zbadania słuszności decyzji o Inwazji Wielkiej Brytanii na Irak w 2003 roku ogłoszony przez przewodniczącego komisji, sir Johna Chilcota w czerwcu 2016 roku. Raport opisuje prawie 10 lat brytyskiego zaangażowania w Iraku i stwierdza wyraźnie, że decyzja Blaira była błędna. Jego główne tezy to:

– Decyzję o inwazji podjęto zanim wykorzystano wszystkie pokojowe metody rozwiązania napięcia. Akcja wojskowa nie była na tym etapie uzasadniona;

– Akcja wojskowa mogła była być uzasadniona później, ale w 2003 roku nie było bezpośredniego zagrożenia brytyjskiego bezpieczeństwa ze strony Iraku i Saddama Husseina. W owym czasie większość Rady Bezpieczeństwa ONZ optowała za kontynuowaniem misji inspektorów międzynarodowych;

– 28 czerwca 2002 roku Blair zapewnił Busha, że WB będzie z USA „niezależnie od wszystkiego”. Ale w tym samym liście stwierdzał, że międzynarodowa akcja zbrojna będzie wymagała: postępów w rokowaniach pokojowych na Bliskim Wschodzie, rezolucji ONZ oraz zmiany nastawienia do inwazji w opini publicznej w WG, Europie i wśród liderów krajów arabskich;

– Ocena zagrożenia ze strony Iraku i „broni masowego rażenia” podana do publicznej wiadomości, jako powód do inwazji, była celowo sfałszowana;

betlej pay pal Puppen

– Nie było informacji wywiadowczych stwierdzających jednoznacznie, że Saddam kontynuuje program broni masowego rażenia;

– Decyzja została podjęta w oparciu o fałszywe przesłanki, które nie zostały zweryfikowane;

– Okoliczności prawne stanowiące podstawę do brytyjskiej inwazji były „dalekie od wystarczających”;

– Nie ma zapisu formalnej decyzji o inwazji na Irak oraz wyszczególnionej podstawy do jej podjęcia;

– Działanie WB podważało władzę Rady Bezpieczeństwa ONZ w tym zakresie. Rezolucja ONZ wyraźnie stwierdza, że zarządzanie bezpieczeństwem na świecie należy do Rady Bezpieczeństwa. Rząd WB twierdził, że działa w ramach decyzji Rady Bezpieczeństwa dobrze wiedząc, że nie ma w Radzie poparcia;

– Akcja była przygotowana zbyt pospiesznie, co spowodowało braki w wypsażeniu brytyjskich żołnierzy;

– Nie było jasne, kto w Ministerstwie Obrony jest odpowiedzialny za wyposażenie brytyjskiej armii;

– Pomimo bardzo wyraźnych ostrzeżeń, zignorowano zagrożenia związane z inwazją. Planowanie i przygotowanie do operacji w „Iraku bez Saddama” były zerowe;

–  Rząd WB nie osiągnął żadnego z zakładanych celów inwazji. 200 obywateli WB zginęło, 150 000 Irakijczyków straciło życie, milion straciło domy;

Żródło: BBC

Sir John Chilcot
Sir John Chilcot

Dziwi, że po tych ustaleniach, Blair ciągle nie został postawiony przed sądem. Nasser Hashem – adwokat z firmy działającej w Dubaju i Kairze chce to zmienić. Adwokat chce pozwać Blaira przed Międzynarodowy Sąd Karny oraz przed brytyjskie sądy.

W informacji prasowej pan Hashem napisał, że zarzuty dotyczą popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości.

Warto zauważyć, że Wielka Brytania stoi na straży praw człowieka i pokoju na świecie. Jednocześnie podjęła wielką akcję gwałcącą te prawa i pokój. Brytyjska inwazja na Irak doprowadzila do masowych śmierci, morderstw, gwałtów, zabijania dzieci, wysiedlenia wielkich mas ludzi oraz zrodzenia zjawiska arabskiego terroryzmu. Można wprost stwierdzić, że działania Wielkiej Brytanii były zamachem na suwerenność innego państwa pozbawionym jakichkolwiek podstaw prawnych, dokonanym dla niejasnych celów – i za to pan Tony Blair powinien zostać ukarany.

– stwierdził adwokat.

Jeśli firmie pana Hashema uda się doprowadzić do skazania Toniego Blaira, byłaby podstawa do uruchomienia roszczeń odszkodowawczych przeciwko Wielkiej Brytanii i USA za śmierć setek tysięcy ludzi.

Wesprzyj #Medium

Inwazja na Irak jest przez wielu ludzi na świecie uważana za największą zbrodnię wojenną w nowożytnej historii po II Wojnie Światowej.

Po opuszczeniu stanowiska premiera WB, Tony Blair pracował jako doradca banku JP Morgan oraz innych instytucji finansowych. Jego najbardziej kontrowersyjną działalnością było zatrudnienie jako pokojowego wysłannika na Bliski Wschód – czyli w rejon, którego dewastację przygotował.