Tagduda

Posiedzenie klubu PiS

Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium – Art.126, pkt.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej   [...]