Ponad 150 byłych prokuratorów federalnych potępiło Trumpowski zakaz wjazdu dla muzułmanów

Dekret Donalda Trumpa, zakazujący wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywatelom siedmiu muzułmańskich krajów oraz uchodźcom z terenu całego świata został w przeważającej części odrzucony przez władzę sądowniczą, przy czym ponad tuzin sądów federalnych ograniczyło lub zawiesiło jego obowiązywanie.

Artykuł Leighton Akio Woodhouse z portalu The Intercept przetłumaczył dla czytelników Medium Publicznego Jędrzej Jaxa-Rożen. 

Tę opinię wsparło teraz swoimi podpisami ponad 150 byłych prokuratorów federalnych. W poniedziałek była asystent prokuratora federalnego, Ellyn Marcus Lindsay przesłała do The Intercept list podpisany przez nią oraz 53 innych byłych asystentów, określający dekret jako “szytą grubymi nićmi próbę wykluczenia muzułmanów pochodzących z pewnych krajów, opartą tylko na wyznawanej przez nich wierze.”

Lindsay przez 28 lat pracowała w wydziale karnym prokuratury federalnej w Los Angeles.

👁 Opinia AUSA

Dalsze dwa listy, zawierające podobne sformułowania, zostały wysłane przez byłych prokuratorów z Nowego Jorku i Florydy. Nowojorski list zawierał 65 podpisów, a ten z Florydy 36. Listy te nie mają żadnej mocy prawnej, ale oddają silny nurt w ogólnej prawniczej opinii, głośno odrzucającej wydany przez Trumpa zakaz.

Wesprzyj #Medium

Również w poniedziałek Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokatów przyjęło rezolucję wzywającą prezydenta do wycofania nieszczęsnego dekretu. W przemówieniu wygłoszonym przed głosowaniem, przewodnicząca Linda Klein ostrzegła, że pewne części tego rozporządzenia “zagrażają fundamentalnym zasadom sprawiedliwości, rzetelnego procesu i rządom prawa.”

“Musimy unikać tak szeroko zakrojonych zakazów opartych na religii czy pochodzeniu,” powiedziała Klein i wezwała cały wymiar sprawiedliwości do potwierdzenia w praktyce  swojej niezależności od prezydenta USA. Pogratulowała Stowarzyszeniu uruchomienia strony internetowej służącej do koordynacji prawnej ochrony imigrantów objętych zakazem wjazdu. Klein odpowiedziała też wprost na tweet Trumpa  którym atakował on sędziego Jamesa Robarta, którego werdykt czasowo zawiesił zakaz. Jak powiedziała, “w Ameryce nie ma “tak zwanych sędziów”. Są po prostu sędziowie  — sprawiedliwi i bezstronni.”

W ubiegłym tygodniu również  Stowarzyszenie Adwokackie San Francisco potępiło zakaz wjazdu, nazywając go “okrutnym i niedopuszczalnym, a prawdopodobnie również bezprawnym.”

Listy podpisane przez prokuratorów argumentują, że swoim dekretem dotyczącym wydawania pozwoleń na wjazd do kraju Trump naruszył konstytucyjną zasadę niefaworyzowania żadnej grupy religijnej.

Patricia Pileggi, była prokurator federalna w Nowym Jorku, powiedziała: “zawarliśmy z innymi krajami porozumienia w sprawie wjazdu obywateli tych krajów do USA. Teraz nagle, bez żadnych uprzedzeń z naszej strony, te porozumienia zostały złamane. Nagłe zarządzenie uniemożliwiło wielu ludziom powrót do szkół, pracy, do prowadzonych wartościowych badań naukowych.”

Prokuratorzy generalni 15 stanów oraz Dystryktu Kolumbia wystosowali w poniedziałek  opinię prawną wspierającą zaskarżenie inicjatywy Trumpa przez stany Minnesota i Washington. Jeff Modisett, jeden z byłych prokuratorów którzy podpisali kalifornijski list, był prokuratorem generalnym Indiany w latach 1996 – 2000. Jak powiedział The Intercept, gdyby wciąż sprawował ten urząd, również dołączyłby do tej opinii.

Administracja Trumpa oczywiście wysłała do sądu własną opinię, w której twierdzi że miała prawo do wydania zakazu wjazdu. Wysłuchanie przedstawicieli obu stron odbędzie się we wtorek.

“Abstrahując od okrucieństwa, bigoterii i ignorancji leżących u podstaw tego zarządzenia”,  napisała Lindsay w emailu do The Intercept, “trzeba być ślepym, by nie widzieć absurdalności dekretu. Tak ogromna zmiana obowiązujących przepisów (które, jak dotąd, nie przyczyniły się do ani jednego ataku terrorystycznego) dokonana bez uprzedniej konsultacji czy choćby zawiadomienia dotkniętych nią osób i instytucji, wykazuje wprost zatrważający stopień lekkomyślności i nieodpowiedzialności.”

Zdjęcie główne pochodzi z flickr.com.