Medium Publiczne: obawiamy się ograniczenia „prawa o zgromadzeniach”. Wraz z ponad 180 innymi organizacjami apelujemy do Prezydenta Andrzeja Dudy

Wraz z wieloma innymi Instytucjami w Polsce, wspólnie apelujemy do Prezydenta w sprawie zmiany prawa o zgromadzeniach.

2 grudnia 2016 Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych oraz demonstracji organizowanych przez instytucje państwowe oraz związki wyznaniowe. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

W świetle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy). Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie.

Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”.

Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej. Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej.

Apelujemy do Pana, Panie Prezydencie o zawetowanie tej ustawy jako niezgodnej z Konstytucją RP  ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi, których przepisów zobowiązaliśmy się przestrzegać.

 1. Amnesty International Polska
 2. Aspekty. Fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem
 3. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
 5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 6. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 7. Forum Darczyńców w Polsce
 8. Forum Związków Zawodowych
 9. Federacja Małopolska Pozarządowa
 10. Federacja Polskie Lobby Kobiet
 11. Forum Darczyńców w Polsce
 12. Fundacja Aktywności Lokalnej
 13. Fundacja Autonomia
 14. Fundacja  Biuro  Inicjatyw  Społecznych
 15. Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA
 16. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
 17. Fundacja Centrum Cyfrowe
 18. Fundacja Centrum Praw Kobiet
 19. Fundacja Dialog-Pheniben
 20. Fundacja dla Odmiany
 21. Fundacja dla Polski
 22. Fundacja Dziennikarska  Medium Publiczne
 23. Fundacja Dzika Polska
 24. Fundacja e-Państwo
 25. Fundacja Frank Bold
 26. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
 27. Fundacja Greenmind
 28. Fundacja Hej Koniku
 29. Fundacja im. Bronisława Geremka
 30. Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
 31. Fundacja im. Stefana Batorego
 32. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
 33. Fundacja Inna Przestrzeń
 34. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
 35. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
 36. Fundacja Kobieca eFKa
 37. Fundacja „Korony Drzew” – dobre życie po 50
 38. Fundacja Kultura Liberalna
 39. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
 40. Fundacja Machina Fotografika
 41. Fundacja Merkury
 42. Fundacja Munilab
 43. Fundacja im. Juliusa Fromma
 44. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”
 45. Fundacja MY Pacjenci
 46. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
 47. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
 48. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
 49. Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej
 50. Fundacja Niech Się…Dzieje
 51. Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
 52. Fundacja Ocalenie
 53. Fundacja Orbis Tertius
 54. Fundacja Otwarty Kod Kultury
 55. Fundacja Panoptykon
 56. Fundacja Partners Polska
 57. Fundacja Phan Bde
 58. Fundacji Pokolenia
 59. Fundacja Pole Dialogu
 60. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej
 61. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 62. Fundacja Pomocy Zwierzętom „(Nie)Milcz-Reaguj”
 63. Fundacji Pozytywnych Zmian
 64. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 65. Fundacja Proaktywni
 66. Fundacja Przestrzeń Kobiet
 67. Fundacja Rodzić po Ludzku
 68. Fundacja FERSO – Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 69. Fundacji Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie
 70. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 71. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 72. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
 73. Fundacja Strefa Kobiet
 74. Fundacja Szkoła Liderów
 75. Fundacja Szkoła z Klasą
 76. Fundacja SYNAPSIS
 77. Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
 78. Fundacja Trans-Fuzja
 79. Fundacja TUS
 80. Fundacja Tu obok
 81. Fundacja Unia & Polska
 82. Fundacja Violet Kiwi
 83. Fundacja Wiedza Lokalna
 84. Fundacja Wolność od Religii
 85. Fundacja Wolontariat Równości
 86. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 87. Fundacja WWF Polska
 88. Fundacja Zielony Przylądek
 89. Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika
 90. Gdańsk Obywatelski
 91. Głosy Przeciw Przemocy
 92. Grupa nieformalna Obywatele RP
 93. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 94. Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA!
 95. INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
 96. Instytut Globalnej Odpowiedzialności
 97. Instytut Spraw Obywatelskich
 98. Instytut Spraw Publicznych
 99. Kampania Przeciw Homofobii
 100. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
 101. Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki
 102. Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
 103. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ
 104. NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
 105. Obywatele Kultury
 106. Ochotnicza Straż Pożarna „Szczecin”
 107. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 108. Organizacja Studencka Queer UW
 109. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 110. Polski Instytut Credit Management
 111. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes
 112. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
 113. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 114. Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
 115. Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego
 116. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
 117. Pro Humanum – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 118. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 119. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
 120. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 121. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 122. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
 123. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem
 124. Stowarzyszenie Baza PCT
 125. Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury
 126. Stowarzyszenie BORIS
 127. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 128. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
 129. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło
 130. Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Wspólna Ziemia”
 131. Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury
 132. Stowarzyszenie Empatia
 133. Stowarzyszenie Europejskie Ugrupowanie  na Rzecz Edukacji  i Kreowania Aktywności
 134. Stowarzyszenie Homo Faber
 135. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 136. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 137. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów
 138. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 139. Stowarzyszenie Koalicja Karat
 140. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
 141. Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
 142. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 143. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
 144. Stowarzyszenie Kooperacja Miejska
 145. Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny „VIRIDIS”
 146. Stowarzyszenie Kultura Równości
 147. Stowarzyszenie Magurycz
 148. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
 149. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 150. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”
 151. Stowarzyszenie Na Górze
 152. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”
 153. Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”
 1. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin “SENSUS”
 2. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA
 4. Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
 5. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa
 6. Stowarzyszenia „Nikoś”
 7. Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju
 8. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
 9. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”
 10. Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 11. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 12. Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego
 13. Stowarzyszenie Prawo do Miasta
 14. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
 15. Stowarzyszenie Projekt: Polska
 16. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
 17. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.
 18. Stowarzyszenie Stacja Szamocin.
 19. Stowarzyszenie „Ster Na Demokrację”
 20. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
 21. Stowarzyszenie Willa Decjusza
 22. Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7
 23. Stowarzyszenie „ŻUŁAWY GDANSKIE”
 24. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 25. Towarzystwo Dziennikarskie
 26. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 27. Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
 28. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
 29. Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców
 30. Świdnicka Masa Krytyczna – Świdnik Miasto Dla Rowerów
 31. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
 32. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 33. Związek Nauczycielstwa Polskiego

Główne zdjęcie artykułu pochodzi z portalu www.flickr.com
Autor: European Parliament
The following two tabs change content below.
mm
Tomasz W. Michałowski, polski dziennikarz, filozof, społecznik. Absolwent ekonomii i filozofii. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim oraz Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Od 2015 roku doktor filozofii. Założyciel Stowarzyszenia Czemu Nie? Współzałożyciel m.in. grup HaMakom i Nietykalni. Autor kilkunastu artykułów z dziedziny etyki i filozofii prawa. Redaktor i współredaktor kilku książek, autor przekładów. Zajmuje się także produkcją artystyczną. Od 2015 roku związany z Medium Publicznym.